ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ และ การขออนุญาตไปราชการ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ສະໝັກສະມາຊິກ / ລືມລະຫັດຜ່ານ
^