คุณรัฐนันท์ สิริศุภวัฒน์ ได้มีจิตเป็นสาธารณกุศลบริจาคเงินสด จำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาล ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงครับ