ที่ตั้งและแผนที่

ที่ตั้ง   โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา   ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 5 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

โทร. 044-756175   โทรสาร 044-756176    อิเมล์  ptkhos@hotmail.com

แผนที่