ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร-ปีงบประมาณ-2563