ขอขอบคุณคุณกำไล ดารดาษ บ้านศรีพัฒนา ม.15 ต.หนองหอย ที่ได้บริจาคน้ำดื่ม 17ลัง ให้กับโรงพยาบาลพระทองคำ ขอให้ท่านและครอบครัวของท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง