ขอขอบพระคุณ หจก.ทวีวัฒน์ เพื่อนเกษตร (บ้านกุดไผ่) ฝากบริจาค น้ำดื่ม จำนวน 10 ลัง ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่ายกายแข็งแรงครับ