ครอบครัวคุณยายนวล ไคขุนทด บ้านทัพรั้ง ม. 19 ได้บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปและกระดาษชำระ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขปราศจากโรคภัยตรายทั้งปวง